top of page

מהם קלפי הטארוט?

הטארוט הם קלפים שעליהם מצויירות דמויות או חפצים במצבים שונים המשמשים כסמלים. הסמלים משקפים את האדם בארבע רמות: רוחנית, רגשית, מנטלית ופיזית.

הקלפים מחולקים לשתי קבוצות:

קבוצה ראשית - ׳הארקנה הראשית׳ (ארקנה - תעלומה ביוונית),

בה יש 22 קלפים.

קבוצה משנית ׳הארקנה המשנית׳ בה יש 56 קלפים.

 

ב׳ארקנה הראשית׳ אנו משתמשים ב-22 סמלים שמקבילים ל-22 אותיות הא"ב בכתב היהודי (השפעות העם היהודי ניכרות בכל מקום ועל כך בהמשך...) אלו הם סמלים שמתייחסים לבחירות שעשינו או לדרכים בהם אנו בוחרים ללכת תוך כדי התייחסות לעבר, להווה ולהשלכות העתידיות שקורות כאשר אנו בוחרים בדרך מסויימת.

הדמויות שמופיעות בקבוצה זו הן למעשה הבטים של עצמנו במצבים משמעותיים וקיצוניים במהלך חיינו או דמויות שמסמלות אנשים בסביבתנו הקרובה שהשפיעו או משפיעים על חיינו.

ה׳ארקנה המשנית׳ מחולקת לארבע סדרות במקביל לארבעת היסודות שקיימים בטבע:         אש, מים, אויר, אדמה.
בכל סדרה ישנם 10 קלפים המתארים מצבים שונים בחיינו ע״י החפץ המאפיין את הסדרה ועוד ארבעה קלפים של דמויות מחצר המלוכה המשוייכים ליסוד של אותה סדרה.

כאשר ׳קוראים בקלפים׳, האדם שמגיע לקריאה בוחר קלפים באופן אינטואיטיבי כאשר בחירתו מבוססת על האמונה שדבר לא אקראי בעולמנו וישנה סיבה מדוע בחר בקלפים מסויימים ולא בקלפים אחרים.
עד כמה שהדבר נשמע הזוי כיום גם מדענים העוסקים בפיזיקת הקוונטים משתכנעים שאפילו תנועותיו של החלקיק הקטן ביותר אינן אקראיות ותלויות במהות אנרגטית שעדיין לא ברורה
לנו.

׳קריאה בקלפים׳ טובה היא קריאה שבה גם ה׳קוראת׳ וגם ה׳שואל/ת׳ עוברים תהליך הדדי המשפיע על שניהם כאשר בסופו יש בידי השואל/ת תובנות חדשות או אפשרויות חדשות שנפתחו בפניו/יה כדי להתמודד עם מה שמעסיק אותו/ה.

 

bottom of page