top of page

טיפול ייחודי באמנות - מה פירוש הדבר?

 

הקליניקה שלי משמשת כמעבדה אלכימית לגילוי העצמי וככזו היא מזכירה יותר סטודיו לאמנות מאשר קליניקה.

הטיפול באמנות שאני מציעה לך מתבסס על שנות חקירה מעמיקה בתורת האלכימיה.
הטיפול מיועד בעיקר לנשים ואף עוסק בכל ההיבטים של חקירת הנשיות וגוף האישה. הטיפול הנו קצר מועד והוא בן 15 מפגשים כאשר כל מפגש נמשך כשעה וחצי עד שעתיים.
המפגשים אינטנסיביים: מפגש מסתיים רק כאשר ישנו מיצוי מלא של התמה המרכזית שבה עסקנו באותו המפגש. אנו מעירות 'דובים ישנים' בנפשה של המטופלת על מנת להביט בהם עין בעין ולשחרר אותם לדרכם או לעשותם בני ברית, תלוי בצורך שלך כמטופלת.
זהו טיפול שמאפשר לעקוף את דפוסי החשיבה שאת מורגלת בהם ולכן מתרחש שינוי משמעותי ועמוק בנפשך ובחייך.

אור רצ'בסקי

"...לבך הוא הפצע ולבך הוא המפתח"

(מתוך ספר האלכימיה של ג'יי ראמזי)

טיפול רוחני
טיפול באמנות
טיפול רוחני
bottom of page